mail icon Wróć na stronę główną
  • Frontend

React

blog_image

W Studio201 React jest jednym z narzędzi, które wykorzystujemy do tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika. Jednak czym on jest? React to biblioteka JavaScript stworzona przez inżynierów z Facebooka, służąca do budowania interfejsów użytkownika, szczególnie dla jednostronicowych aplikacji. Aktualnie jest ona jedną z częściej wykorzystywanych bibliotek, również przez deweloperów Studio21. Jakie cechy stanowią o jej popularności?JSX (JavaScript XML)

JSX jest rozszerzeniem składniowym dla JavaScript, które umożliwia mieszanie HTML z JavaScriptem. Jest to znaczące odstępstwo od tradycyjnego oddzielania HTML, CSS i JavaScript. Umożliwia ono deweloperom Reacta pisanie kodu HTML w sposób deklaratywny bezpośrednio wewnątrz komponentów JavaScript, co sprawia, że kod jest bardziej czytelny i łatwiejszy w debugowaniu. JSX przekształca elementy interfejsu użytkownika w obiekty JavaScript, co pozwala na wykorzystanie przez deweloperów Studio201 pełni potencjału języka do zarządzania interfejsem.

 

Komponentowy Model Rozwoju

Modularność jest cechą wielu języków i narzędzi programistycznych, jednak w React, wszystko jest komponentem. Ta filozofia podkreśla ponowne wykorzystanie kodu i enkapsulację funkcji oraz stanów w izolowanych blokach. Komponenty mogą być prostymi kawałkami interfejsu, jak przyciski lub pola tekstowe, ale również złożonymi zestawami komponentów, które tworzą całe sekcje aplikacji. Dzięki temu podejściu, aplikacje stają się łatwiejsze w utrzymaniu, gdyż zmiany w jednym komponencie nie wpływają bezpośrednio na inne. Co to oznacza w praktyce? Jeśli zdecydujesz się na przebudowę jakiegoś elementu aplikacji stworzonego przy pomocy React, będzie to możliwe bez przepisywania i zmieniania całości.

Reaktywność

React jest niesamowicie reaktywny dzięki tzw. stanom, które dalej zgodnie z terminologią będziemy nazywać “state”. Każdy komponent może mieć swój własny „state”, który reaguje na interakcje użytkowników, aktualizując widok w sposób płynny i naturalny. Zmiana stanu powoduje ponowne renderowanie komponentu, a dzięki inteligentnemu algorytmowi porównywania, React aktualizuje tylko te części DOM, które faktycznie uległy zmianie, co czyni aplikacje szybkie i responsywne. Dzięki temu aplikacji pisane przed deweloperów Studio201 są tak szybkie.Deklaratywność

Deklaratywność w React jest powiązana ze state. Oznacza to, że deweloperzy definiują, jak komponenty wyglądają w różnych stanach, a React dba o aktualizację komponentów, kiedy ich stan się zmienia. Zamiast skupiać się na tym, jak przejść od jednego stanu interfejsu do drugiego, deweloperzy Studio201 określają tylko stan końcowy interfejsu dla danych warunków. To upraszcza proces tworzenia interfejsów użytkownika i pozwala deweloperom skupić się na logice aplikacji, podczas gdy React zajmuje się resztą.

 

Wirtualny DOM

Wirtualny DOM (Document Object Model) to kopia rzeczywistego DOM. React tworzy swoją  wersję struktury strony, a następnie synchronizuje ją z rzeczywistym DOM przy minimalnym nakładzie operacji. Jest to o wiele wydajniejsze niż bezpośrednie manipulacje DOM, które są kosztowne pod względem wydajności. To podejście minimalizuje czas odświeżania interfejsu użytkownika i poprawia ogólną wydajność aplikacji, szczególnie w przypadku dynamicznych, interaktywnych interfejsów. Daltego jeśli zależy Ci na reaktywności, a Twoja aplikacja zawiera wiele wybieralnych elementów, deweloperzy Studio201 mogą zaproponować CI wykorzystanie bibliotek React.

Podsumowanie

React umożliwia tworzenie interaktywnych UI poprzez deklaratywne komponenty, które zarządzają swoim stanem, co przekłada się na wysoką efektywność aktualizacji i renderowania. Zawiera koncepcję wirtualnego DOM, który optymalizuje interakcje z prawdziwym DOM, znacząco przyspieszając zmiany w interfejsie użytkownika. Jest skalowalny i elastyczny, co sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w małych projektach, jak i dużych aplikacjach korporacyjnych. Dodatkowo ze względu na dużą społeczność i wsparcie od Facebooka, React jest ciągle rozwijany i utrzymywany, co zapewnia mu pozycję jednej z najpopularniejszych technologii front-endowych na rynku, dlatego też wykorzystujemy go w Studio201.

 

Dowiedz się czegoś
od nas