mail icon Wróć na stronę główną
  • Back-end

Laravel

blog_image

Laravel to popularny framework aplikacji internetowych napisany w PHP, który stosuje wzorzec projektowy MVC (Model-View-Controller), którym chętnie i sprawnie posługujemy się w Studio201. Laravel to zestaw narzędzi do budowy i utrzymania aplikacji webowych, który został stworzony przez Taylora Otwell’a i wydany w 2011 roku.

Jego główne cechy to elegancka składnia, dostęp do zaawansowanych funkcji, takich jak routing, migracje baz danych, system szablonów Blade oraz wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa. Laravel jest szczególnie ceniony za swój ekosystem, który obejmuje narzędzia takie jak Eloquent ORM do mapowania obiektowo-relacyjnego, Artisan dla komend konsoli, oraz biblioteki pakietów, które można łatwo doinstalować za pomocą menedżera pakietów Composer. Laravel jest zaprojektowany, aby ułatwić deweloperom zadania, które są często złożone i czasochłonne, czyniąc proces tworzenia aplikacji webowych bardziej intuicyjnym i przyjemnym. Pozostałe cechy Laravela, na które warto zwrócić uwagę to:

Eloquent ORM (Object-Relational Mapping)

Laravel oferuje jedno z najbardziej zaawansowanych ORM dostępnych w PHP. Eloquent ORM w Laravelu pozwala na abstrakcję i łatwą manipulację bazą danych za pomocą obiektów PHP. Programiści mogą wykonywać złożone operacje na bazie danych bez pisania skomplikowanego SQL, co znacząco przyspiesza proces deweloperski. Eloquent umożliwia również automatyczne tworzenie relacji między tabelami, zarządzanie rekordami w bardziej „naturalny” sposób dla programistów obiektowych i oferuje wiele wbudowanych metod do przeprowadzania zapytań oraz operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete). To sprawia, że Laravel jest szczególnie przyjazny dla twórców aplikacji wymagających intensywnej pracy z danymi, dlatego też jest chętnie wykorzystywany przez deweloperów Studio201.

System Migracji Bazy Danych

System migracji w Laravelu to jeden z jego najmocniejszych punktów, pozwalający na kontrolę wersji baz danych w sposób podobny do kontroli wersji kodu źródłowego. Dzięki migracjom, wszelkie zmiany w strukturze bazy danych mogą być rejestrowane i śledzone, co ułatwia współpracę w zespołach programistycznych i automatyzację procesów wdrożenia. Migracje są szczególnie przydatne przy przenoszeniu aplikacji między środowiskami (np. z rozwojowego na produkcyjne), ponieważ zapewniają spójność struktury baz danych..

Szablonowanie Blade

Silnik szablonów Blade Laravela pozwala na tworzenie dynamicznych widoków HTML w sposób czysty i intuicyjny. Dzięki Blade, deweloperzy Studio201 mogą korzystać z dziedziczenia szablonów, włączania podszablonów oraz definiowania sekcji i komponentów, które mogą być ponownie używane w całej aplikacji. Blade jest również elastyczny – nie ogranicza programistów do własnej składni, pozwalając na wplecenie zwykłego kodu PHP bezpośrednio w szablony, co daje większą kontrolę nad generowanym HTML.

Artisan CLI

Artisan, to interfejs wiersza poleceń Laravela, jest potężnym narzędziem, które wspomaga automatyzację wielu typowych zadań programistycznych. Może generować boilerplate code dla nowych kontrolerów, modeli, testów i innych klas, co pozwala na szybkie ustawianie struktury aplikacji. Artisan może również wykonywać migracje i seedowanie bazy danych, a także zapewniać dostęp do REPL (Read-Eval-Print Loop) dla interaktywnego eksperymentowania z elementami Laravela. Dodatkowo, Artisan umożliwia tworzenie własnych komend, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb projektu.

Obsługa Zadań i Kolejkowania

Zarządzanie zadaniami w tle jest kluczowe dla utrzymania responsywności aplikacji tworzonych przez Studio201. Laravel umożliwia łatwe definiowanie zadań, które nie muszą być przetwarzane natychmiast (np. wysyłka e-maili). Zadania te mogą być umieszczane w kolejce i przetwarzane poza głównym wątkiem aplikacji, zgodnie z ustalonym priorytetem i harmonogramem. Laravel zapewnia różne sterowniki kolejek, takie jak Redis, Amazon SQS, Beanstalkd, a nawet bazy danych, umożliwiając wybór najlepszego rozwiązania dla danej aplikacji. Zarządzanie kolejkowaniem w Laravelu jest proste dzięki czytelnej konfiguracji i bogatej dokumentacji.

Podsumowanie

Laravel to framework PHP ceniony przez deweloperów Studio201 za swój Eloquent ORM, który ułatwia interakcję z bazami danych, oraz za system migracji, który usprawnia zarządzanie schematem bazy danych. Silnik szablonów Blade pozwala na elastyczne tworzenie interfejsów użytkownika, podczas gdy Artisan CLI zwiększa produktywność przez automatyzację rutynowych zadań deweloperskich. Laravel zapewnia również wydajne zarządzanie zadaniami w tle, co poprawia ogólną wydajność aplikacji.

Dowiedz się czegoś
od nas